• KRITISK: Aleksander Etsy Jensen i Vennesla Frp er kritisk til pengebruken til samarbeidspartiene KrF, Ap og Sp. Han mener sv mmehallprosjektet allerede koster for mye. FOTO: Frode Lindblom

- Bruker penger som fulle sjømenn

Frp i Vennesla ser behovet for ny svømmehall, men tror sluttregninga blir langt over 100 millioner.