• Fylkesrådmann Tine Sundtoft la torsdag fram det foreslåttet budsjettet for Vest-Agder fylkeskommune i 2013. I hovedtrekk skjermes Videregående opplæring, samferdsel og kollektivtrafikken. Men det tilføres heller ikke mer penger.

Skal hindre dropouts uten ekstra penger

Én av tre dropper ut av videregående. Det koster samfunnet milliarder. I fylkeskommunens budsjett vernes skolene.