Fra venstre avdelingsleder Juliane Sand Bakken, avdelingsleder Stian Birkeland, prisvinner lektor Anne Seland, avdelingsleder Monika Austad, ass.rektor Rune A. Evensen, rektor Tor-Inge Rake, lektor Anne Marie Njerve og avdelingsleder Grace Buch. Fra venstre avdelingsleder Juliane Sand Bakken, avdelingsleder Stian Birkeland, prisvinner lektor Anne Seland, avdelingsleder Monika Austad, ass.rektor Rune A. Evensen, rektor Tor-Inge Rake, lektor Anne Marie Njerve og avdelingsleder Grace Buch. Foto: Flekkefjord videregående skole

Årets matte­lærer er kåret

Norsk matematikkråd har tildelt Holmboeprisen for 2020 til lektor Anne Seland (49) ved Flekkefjord videregående skole.

FLEKKEFJORD: – Jeg visste jo at jeg var blitt nominert, men det var en stor overraskelse at jeg fikk prisen. Det er mange dyktige matematikklærere i landet, så jeg er virkelig ydmyk, sier Anne Seland.

49-åringen sier hun er privilegert som gleder seg til å gå på jobb hver eneste dag. Og hun brenner altså spesielt for matematikkfaget. Når det gjelder interessen for faget blant de unge, sier hun at det på hennes skole er like mange jenter som gutter som velger realfag.

Årlig pris

Bent Michael Holmboes minnepris – Holmboeprisen – tildeles årlig en eller flere lærere som har utmerket seg innen god undervisning i matematikk.

«Anne Seland er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet,» skriver priskomiteen i sin begrunnelse.

Forståelse fremfor pugging

Seland berømmes spesielt for innsatsen for å fremme elevenes matematiske forståelse fremfor pugging av formler.

Leder av Norsk Matematikkråd, Antonella Zanna Munthe-Kaas, understreker viktigheten av ikke å redusere elevene til å bli avanserte utregningsroboter.

– Forståelse av de matematiske sammenhengene er avgjørende for å anvende matematikken videre. Norge trenger flere matematikere, naturvitere, statistikere og teknologer. Dette er en forutsetning for omstillingen i samfunnet etter oljen, og for det grønne skiftet. Da må forståelsen være på plass, sier Munthe-Kaas i en pressemelding.

Holmboeprisen er oppkalt etter læreren til den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel, Bernt Michael Holmboe.

Prisbeløpet er på 100.000 kr og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole. På grunn av koronapandemien er selve prisutdelingen utsatt.

Bløtkake måtte til på Flekkefjord videregående skole, da Anne Seland fikk den gjeve Holmboeprisen. Foto: Flekkefjord videregående skole