Lanserer Omland som statsråd

Arbeiderpartiet i Vest-Agder lanserer Kvinesdal-ordføreren som statsråd i Stoltenbergs nye regjering.