Radiotopper i bitter krangel

— Radio Ungs søknad burde vært forkastet, hevder Radio Kristiansand.

- Innholdet i Radio Kristiansands klage er omtrent like tynt som stasjonens søknad om konsesjon, kvitterer Radio Ung.