• FORBYS? Direktoratet for naturforvaltning foreslår at fritidskjøring på snøscooter skal bli forbudt.

Rekordengasjement om motorferdsel-forslag

Det er kommet rekordmange høringsuttalelser om forslaget til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag.