• Aktørene i retten da saken var til behandling. Fra venstre bistandsadvokat Pål Eide, statsadvokat Dennis Danielsen, advokat Svein Kjetil Stallemo og en av de sakkyndige, lege Magne Tauler. FOTO: Hallgeir Oftedal

Mild dom blir stående

Riksadvokaten har akseptert dommen fra Aust-Agder tingrett der en 44 år gammel kvinne ble dømt til ti års ubetinget fengsel for drapet på sin stefar. Dommen er nå rettskraftig.