To arbeidere fra Veidekke Agder står i dag på Torvet og monterer sperregjerder. Foto: Torgeir Strandberg
Over to meter høye stålgjerder skrus sammen for å holde uvelkomne ute. Foto: Torgeir Strandberg
«Torvgeriljaen» har for å fullføre den politiske punktmarkeringen satt et symbolsk punktum på trappa foran Rådhuset. Foto: Torgeir Strandberg

Etter planen skal de første arkeologiske utgravingene på Torvet begynne den 7. september. Allerede mandag morgen ble Torvet sperret av.

— Vi begynte klokka sju i dag morges. Det har vært unormalt mye innspill på arbeidet vi gjør. De aller fleste negative, sier de to arbeiderne fra Veidekke Agder.

Oppe i dagen

Store deler av Torvet, i området mellom Kirkegata og Markens, ble mandag morgen sperret av med over to meter høye stålgjerder. Dermed

«Torvgeriljaen» har for å fullføre den politiske punktmarkeringen satt et symbolsk punktum på trappa foran Rådhuset. Foto: Torgeir Strandberg

kulminerte den betente saken om parkeringskjelleren plassert under hjertet i byen i sitt første øyensynlige bevis.

Det til stor frustrasjon fra mange, som ikke nølte med å si meningen til de to som sto for monteringen. De vil helst ikke ha navnet i avisen, og har på forhånd fått beskjed om å videreformidle alle innspill og klager til Fylkeskonservatoren.

— Vi er ikke fra byen her. Det er kanskje like greit i dag, sier én av de to, som ler litt av situasjonen.

Varsler sivil ulydighet

Sakens moment understrekes da undertegnede blir tatt tak i og får et nytt tips i saken. Kvinnen representerer «torvgeriljaen», som i natt har vært ute og drevet sivil ulydighet mot byggeprosessen.

— Vi mener saksgangen har vært udemokratisk og prøver å stoppe utbyggingen, sier hun.

Hun forklarer at gruppa har vært ute og fjernet målepunkter som er satt opp. Det for å trenere arbeidet maksimalt.

- Men dette er jo et udemokratisk virkemiddel fra deres side?

— Vi ønsker å utsette byggingen så mye at saken kan bli tatt opp på politisk nivå i et nytt bystyre, etter valget, sier hun.