• "...som lærer kan jeg ikke reservere meg mot å undervise elever fordi de har et annet standpunkt enn meg når det gjelder religion," sier Vibeke Lauritsen. FOTO: Reidar Kollstad

«Hvem sin samvittighet skal vi ta hensyn til, legens eller pasientens?»

Organisasjonssekretæren i Human-Etisk Forbund mener hun kanskje ikke setter seg godt nok inn i hva kristne reservasjonsleger føler.