• Tom Løchen fikk flest stemmer og endte som listetopp og ordførerkandidat for Høyre på nominasjonsmøtet 9. desember i fjor. Nå jobbes det for å få til et nytt nominasjonsmøte for å komplettere lista, som ble redusert fra 24 til 15 navn, ettersom flere sentrale kandidater trakk seg. FOTO: Tore André Baardsen

Kupp-anklager i Søgne Høyre

To fløyer står steilt mot hverandre i Søgne Høyre. Nå vil den ene siden prøve å få til et nytt nominasjonsmøte.