Hva synes du om KrFUs vedtak? Skriv din mening under artikkelen.

Foto: Kjartan Bjelland, arkivfoto

— Dette er et signal om at mange unge KrFU-ere ønsker at KrF skal beholde bekjennelsesparagrafen. Man anser det som positivt at de som leder partiet har et personlig forhold til de kristne verdiene partiet står for, skriver Eivind Haaland , første nestleder i Vest-Agder KrFU og bystyrerepresentant i Kristiansand, i en uttalelse til fvn.no.Kristelig Folkepartis Ungdom hadde i helgen sitt landsmøte i Ålesund. De vedtok søndag å beholde den nåværende ordlyden i bekjennelsesparagrafen, som inneholder at tillitsvalgte i KrF må være bekjennende kristne. KrF vedtok derimot på sitt landsmøte i april at vernet mot endringer i bekjennelseskravet fjernes, og anbefalte neste landsmøte om å gjøre endringer slik at også de som ikke er bekjennende kristne kan ha tillitsverv i partiet. Landsstyrets innstilling ble da vedtatt med 145 mot 36 stemmer og oppnådde det nødvendige flertallet på to tredjedeler.

Hele Vest-Agders delegasjon på ungdomslandsmøtet i helgen stemte for å beholde paragrafen, opplyser Haaland.

— Vi håper eldre KrF-ere vil ta med seg de unges signal når de vurderer bekjenneslesparagrafens betydning for partiet, sier Hilde Marie Grandalen, andre nestleder i Vest-Agder KrFU.

Det var imidlertid flertall på KrFU-landsmøtet for å endre formuleringen i paragrafen, til at tillitsvalgte forplikter seg til å jobbe for det kristne verdigrunnlaget slik det kommer til uttrykk i Bibelen. Men flertallet var ikke stort nok til et vedtak.

— Kravet om to tredjedels flertall sikrer at lovendringer skjer med bred støtte i organisasjonen. Denne gangen var ikke støtten bred nok, men jeg ser ikke bort i fra at lovendringen vil bli et tema på neste landsmøte også, uttaler KrFU-leder Elisabeth Løland på partiets nettside.

Hun legger til at KrFU venter på KrFs avgjørelse, og den endelige ordlyden KrF kommer frem til i 2013. Det har ikke lyktes fvn.no å komme i kontakt med Johan Fredric Key Berntsen, KrFU-leder i Vest-Agder.