Vedtaket sent fredag kveld innebærer at vernet mot endringer i den såkalte bekjennelseskravet fjernes. Etter en intens debatt ble landsstyrets innstilling vedtatt med 145 mot 36 stemmer og oppnådde dermed det nødvendige flertallet på to tredjedeler.Et alternativt forslag om å bevare vernet mot lovendring, men å myke opp begrepsbruken i bekjennelsesparagrafen falt.

Samtidig vedtok landsmøtet å anbefale neste landsmøte å gjøre de nødvendige endringene slik at personer som ikke er bekjennende kristne kan ta tillitsverv i KrF. Også disse endringene må få flertall på to tredjedeler. Det kan tidligst skje i 2013. (©NTB)