Medietilsynet innrømmer surr i eget arbeid

Medietilsynet har innrømmet saksbehandlingsfeil. Radio Ung kan miste konsesjonen de fikk tildelt 2. juni.