OSLO: Onsdag ble det klart at innehaveren av en Narvesen-kiosk i Kristiansand er blitt sagt opp fordi han har solgt U2-billetter på svartebørs.

Allerede i desember 2003 anbefalte Stortinget regjeringen å vurdere et lovforbud mot salg av svartebørsbilletter. En egen arbeidsgruppe ble nedsatt med representanter fra barne— og familiedepartementet, justisdepartementet og kultur- og kirkedepartementet.

Flertallet i arbeidsgruppen anbefalte et lovforbud, mens mindretallet anbefalte at det bare skulle være ulovlig å selge billetter til høyere pris enn pålydende.

— Dette er kjernen i en vanskelig sak, sier ekspedisjonssjef Henning Gorholt i kultur- og kirkedepartementet til Fædrelandsvennens nettavis.

For arbeidsgruppen sendte sitt notat ut til høring. Og politidirektoratet sier i sin høringsuttalelse at det ikke støtter er lovforbud. Hovedargumentet til politiet er at det vanskelig "om enn umulig for politiet å prioritere håndhevelsen av", skriver assisterende politidirektør Knut R. Mikkelsen i høringsuttalelsen.

Politiet støtter imidlertid forslaget om et forbud mot å selge billetter til mer enn pålydende, og at selgerne plikter å opplyse om billettprisen ved annonsering.

Høringsrunden ble avsluttet i fjor høst, men det er ennå ikke tatt standpunkt i regjeringen.

— Nei, det er en vanskelig sak, sier Gorholt. Han sier regjeringen må ta standpunkt og fremme et lovforslag i løpet av vårsesjonen, for at man skal rekke å få vedtatt denne loven i inneværende periode.

Han sier han har en tidsplan for når saken skal avgjøres, men vil ikke ut med den.

I Danmark er det i dag forbudt moed svartebørssalg og arbeidsgruppen tok utgangspunkt i den ordningen da den kom med sitt forslag.

Både Norsk Rockeforbund, Norges Fotballforbund, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet støtter et lovforslag mot svartebørssalg.