Ikke kamerater lenger

Steffen Birkeland og Inge Hunsdal har ikke vært kamerater siden de sa farvel til hverandre på sykehuset. Neste gang de møtes, vil trolig være i rettssalen for å diskutere erstatning etter ulykken.