NY BOK: Forfatter og journalist Øyvind Strømmen har skrevet bok om høyreradikalsimen i Norge. Han mener Vidar Kleppes Demokratene er en del av denne bevegelsen. - Hvis man skal snakke om et høyreradikalt parti med en viss suksess i Norge, er Demokratene det nærmeste en kommer, sier Strømmen som tirsdag holdt foredrag på Arkivet i Kristiansand. NY BOK: Forfatter og journalist Øyvind Strømmen har skrevet bok om høyreradikalsimen i Norge. Han mener Vidar Kleppes Demokratene er en del av denne bevegelsen. - Hvis man skal snakke om et høyreradikalt parti med en viss suksess i Norge, er Demokratene det nærmeste en kommer, sier Strømmen som tirsdag holdt foredrag på Arkivet i Kristiansand. Foto: Tore André Baardsen

- Demokratene er Norges mest suksessfulle høyreradikale parti

Vidar Kleppes Demokratene er det fremste eksempelet på et norsk høyreradikalt parti, mener forfatter Øyvind Strømmen. Han mener partiets holdning til innvandring er ytterliggående.

KRISTIANSAND: I sin nye bok "Den sorte tråden" skriver Strømmen om hvordan Demokratene oppstod som en høyreradikal avskalling fra Frp.

— Demokratene er et høyreradikalt parti. De ser på Sverigedemokratarna som sitt søsterparti, og har ytterliggående holdninger både innen innvandring og integreringsspørsmål, sier Strømmen til Fædrelandsvennen.

Tirsdag kveld var han på Arkivet for å snakke om sin nye bok. I den skriver han om både Vidar Kleppe og andre partimedlemmer.

— Det har vært mange forskjellige personer innom dette partiet, men i stor grad har de hatt en høyreradikal innstilling. Det inkluderer Vidar Kleppe selv, men også Amund Garfoss som nå har forlatt partiet. Han har gått inn for å forby islam, og det er ganske heftig, sier Strømmen.

Klare paralleller

I sin bok om høyreradikalisme, skriver Øyvind Strømmen om høyreradikale og høyreekstreme partier i Europa fra 30-tallet og fram til i dag.

Han plasserer Demokratene sammen med høyreradikale partier som Sverigedemokratarna, som i 2009 kom inn i den svenske Riksdagen.

— Det er to sentrale kjennetegn ved de høyreradikale partiene. Det første er en sterk og ekskluderende nasjonalisme der de er opptatt av å definere en gruppe som innenfor og en annen som utenfor.Det andre er det Strømmen kaller "velferdsjåvinisme".

— Det vil si at de er tilhengere av omfattende velferdstiltak, men de skal være for oss. Selv mennesker som har bodd lenge i landet, skal ikke ha tilgang til godene, sier Strømmen.

Han mener også at Demokratene har fellestrekk ved høyreradikale parti i Europa på grunn av sin sterke skepsis til islam og politiske eliter. Han mener også at det er fellestrekk mellom Demokratene og innvandringsfiendtlige og islamkritiske grupper i Norge.

— Du finner noe av de samme forestillingene igjen der, og det har vært organisatoriske overlappinger mellom dem og Folkeaksjonen mot Innvandring (FMI) og Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), sier Strømmen.

Stoppet av Frp

Når Demokratene ikke har klart å oppnå samme suksess som andre høyreradikale partier i Europa, er det på grunn av Frp, mener Øyvind Strømmen. Velgere som ellers ville ha stemt på Demokratene, stemmer i stedet på Frp.

— Det synes åpenbart at en del av forklaringen er at velgerne har valgt bort Demokratenes høyreradikalisme for en mer moderat, populistisk høyrepolitikk, skriver Strømmen i sin bok.

Strømmen minner samtidig om at det er en klar forskjell mellom høyreekstreme og høyreradikale parti.

— Det som skiller de radikale fra de ekstreme, er at de høyreradikale partiene bruker demokratiske virkemidler. Det gjør også Vidar Kleppe som også fungerer som en ombudsmann som tar tak i saker de etablerte partiene ikke rører. Det forklarer også noe av støtten til Kleppe, sier Strømmen.

Og legger til:

— Demokratene er det mest suksessfulle høyreradikale partiet i Norge, men det finnes høyreradikale partier som er mer suksessfulle. Og det finnes partier som er mer høyreradikale.