• Dersom mannens innsats hjemme i omsorg for barn og husarbeid bidrar til å skape en ny type mann, antok forskerne at dette ikke bare kommer barn og partner til gode, men også foreldre. Analysene viste derimot det motsatte. FOTO: Johannessen, Sara

Omsorgsfulle fedre er ikke like omsorgsfulle sønner

Det er ikke mannen som vil stille opp når foreldrene blir stadig eldre, viser en ny norsk studie.