• - Dette er dessverre det mest næringsfiendtlige forslaget som har vært i statsbudsjettet på mange år, sa administrerende direktør Steinar J. Olsen til stortingspolitikerne fra Agder. Fra v.: Ingebjørg Godskesen (Frp), Kari Henriksen (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Ingunn Foss (H), Norunn Tveiten Benestad (H), Svein Harberg (H) og Åse Michaelsen (Frp). FOTO: Kjartan Bjelland

Stormløp mot Agders politikere

Det er høyst usikkert om tollgrensen for netthandel blir økt til 500 kroner. I hvert fall om signalene som fredag ble gitt fra politikerne på Sørlandsbenken, følges opp i praksis.