FLEKKEFJORD: — Dette kan gå hakkande galt, dersom ikke noen griper til fornuften og roer ned støynivået i sykehusdebatten. Hvis den får rase videre på samme måte som nå, kan det få meget uheldige konsekvenser både for sykehuset i Flekkefjord og for hele sykehusvesenet i landsdelen, sier Sigmund Kroslid, ordfører i Flekkefjord. Han minner om at sykehusstrukturen i landsdelen er en sak som ikke bare angår Arendal og Kristiansand.- Sørlandet sykehus har en avdeling også i Flekkefjord, og den er blitt helt glemt og oversett i den opphetede debatten som raser mellom de to store byen i landsdelen. Slik kan det ikke fortsette, sier Kroslid.Han legger vekt på at sykehusstrukturen må utformes på en måte som også tar hensyn til befolkningen i vestre del av Vest-Agder.- Hvis alt skal legges til Arendal vil befolkningen i vestfylket få et enda dårligere tilbud enn i dag, med lange reiseavstander, sier han. Kroslid er ikke i tvil om at det vil resultere i at enda flere i vestfylket velger å dra mot Rogaland og Stavanger. - Det vil få meget uheldige konsekvenser for sykehuset i Flekkefjord, der tilbudet kan komme til å bli gradvis dårligere. Det vil i tilfelle vil være meget beklagelig, sier han, og minner om at sykehuset i Flekkefjord i dag har pasientstrøm fra Rogaland.Sigmund Kroslid maner sine politikerkolleger til å roe ned debattnivået, og heller sette seg ned i fred og ro og drøfte utformingen av sykehusvesenet.- Du er ikke redd for at man alt har kjørt seg inn i en for mørk og dyp tunnel?- Det er noen som sier at når politikerne i kompliserte saksforhold først har kommet så langt at de ser lyset i tunnelenden, så begynner de å grave nye tunneler. Jeg håper det ikke er tilfelle denne gang, og at det er mulig å finne tilbake til en debattform som er preget av vett og saklighet, sier Sigmund Kroslid.Han mener det haster med å orientere seg tilbake til den situasjonen.- Det er en kjent sak at sykehusstruktur er noe som engasjerer. Men det bør være innenfor et visst saklighetsnivå, sier han.