KRISTIANSAND: — Konkurransen mellom de to byene vil fortsette. Og det er ikke sikkert det er så usunt, sier samfunnsrådgiver ved Agderforskning, Helge Røed.Han har studert og er fascinert av det turbulente forholdet mellom landsdelens to største byer. Krangelen har toppet seg igjen etter avgjørelsen om å legge karkirurgien til Kristiansand. Men dette er bare ett av mange «høydepunkter» i forholdet mellom de to byene.I 1641 grunnlegger Christian IV byen på sanden, og krangelen er i gang. For kongen gjorde det samtidig klart at Arendal skulle opphøre. Det ble forbudt å drive handels- og håndverksvirksomhet i Arendal.I en lang periode fikk Kristiansand store privilegier på bekostning av Arendal. Bl.a. måtte borgerne i Arendal betale dobbel skatt; én til Arendal og én til Kristiansand.Kristiansands første hospital (i nåværende Tordenskjoldsgate) ble etablert i 1710. Mesteparten av kostnadene (700 riksdaler) ble betalt av kjøpmann Christen Thommesen fra Arendal.Først i 1723 fikk Arendal bystatus etter å ha lovet danskekongen å betale for to fregatter til marinen. Statusen gjorde det lettere for borgerne å drive handel og håndtverk, og Arendal ble langt friere i forhold til Kristiansand.Arendal gjorde det svært godt på skipsfart utover 1800-tallet og var den rike byen. Men i 1896 kom krakket som rammet Arendal langt hardere enn Kristiansand, som var en administrasjonsby.I 1965 la det såkalte Gabrielsen-utvalget fram sin vurdering av fylkesinndelingen i Norge. Det eneste konkrete forslaget var å slå sammen Aust- og Vest-Agder. Men forslaget forsvant i arkivet med Borten-regjeringens maktovertakelse samme år.- Utover på 1900-tallet spilte også avisene i landsdelen en viktig rolle i rivaliseringen, sier Røed, som selv var journalist i arendalsavisen Tiden på 1960-tallet. - Den gang var det forbudt for oss å skrive «Aust- og Vest-Agder». Det het «Aust-Agder og Vest-Agder» for å markere de to som selvstendige fylker, minnes Røed.Han husker godt spenningen i forholdet til Kristiansand. - En mordsak fra Oslo som hovedoppslag var greit, men det nyttet ikke å ha en tilsvarende sak fra Kristiansand på første side. Det ville folk helst ikke lese, sier han.Også direktør ved Vest-Agder fylkesmuseum, Jan Henrik Munksgaard, kjenner godt rivaliseringen, med utgangspunkt i Kristiansand.- Det har festet seg et inntrykk av at det nåværende Kristiansand nærmest var folketomt da Christian IV grunnla byen. Det er feil. Og Kristiansand vokste raskt til å bli en av Norges største byer, sier Munkgaard.- Kristiansand har hele tiden vært betydelig større enn Arendal. I 1801 bodde det for eksempel 5000 i Kristiansand og omtrent det halve i Arendal, sier han.- Det er imidlertid klart at det var betydelig misnøye i Arendal opp igjennom med de høye avgiftene de måtte betale til Kristiansand og alle fordelene storebroren lenger sør fikk, understreker Munksgaard.Røed synes det er lett å forstå mye av dagens stemning i Arendal. - Det er ikke alltid kristiansanderne forstår seg på psykologien i dette. Striden om sykehusene er ikke noe småtteri. Det dreier seg blant annet om hvert av de to fylkenes største arbeidsplasser, sier han.Røed tror ikke veksten i kristiansandsregionen vil føre til at Arendal etter hvert blir for liten til å være en seriøs konkurrent.- Det er mange interessante trekk i næringslivet i Arendal/Grimstad som gjør at vi trolig får to by-poler sentrert rundt henholdsvis Kristiansand og Arendal/Grimstad. Og det kan være bra, for i Europa ellers er det nettopp regioner med to by-poler som utvikler seg sterkest, sier Røed. vidar.udjus@fedrelandsvennen.no