- Her er det plass til hele Arbeiderpartiet

"Kleppe-hullet" blir småtteri i forhold til denne gropa i Elvegata.