Trafikkstasjoner opprettholdes

Med en hale av lokale partikolleger på slep, fredet samferdselsministeren Liv Signe Navarsete (Sp) i går trafikkstasjonene i Flekkefjord og på Evje.