• - Å være operasjonsleder er forbundet med stort ansvar. Og det er en krevende jobb, sier stabssjef Bård Austad. Her sammen med operasjonsleder Ingrid Trønnes Mæhre. FOTO: Hallgeir Oftedal

Her ringer telefonen hvert tredje minutt

Politiets operasjonssentral får i gjennomsnitt en telefonhenvendelse hvert tredje minutt. Hver time gjennom døgnet kommer det i gjennomsnitt sju anrop på nødtelefonen.