• Nevrolog Erik Thortveit sier det kan bli aktuelt å utvide undersøkelsesområdet hvis ikke oppmøtet blant de inviterte til flåttstudien i Søgne blir stort nok. Kun en av tre møtte opp da 200 var invitert til å avgi blodprøve mandag og tirsdag. FOTO: Reidar Kollstad

Én av tre møtte opp

Forsker Erik Thortveit hadde håpet på bedre oppslutning da Søgne-folk ble invitert til å gi blod for flått-saken.