— Vi trenger ikke et eneste vindkraftverk på Agder, slik vi ser det. Norge renner over av strøm, og vi vil få en økende produksjon uten en eneste ekstra vindmølle i landsdelen, sier leder for Naturvernforbundet i Vest-Agder, Peder Johan Pedersen, til Fædrelandsvennen.

Sammen med La Naturen Leve har Naturvernforbundet i Vest-Agder hatt en aksjon rettet mot en rekke organisasjoner i landsdelen for å få dem til å støtte oppropet «Redd Agders Villmark».

Blant organisasjonene som har blitt med på oppropet finner vi Turistforeningen, Jeger og Fiskeforbundet, Norsk Zoologiske Forening, Agder Botaniske Forening og Destinasjon Sørlandet.

- Avgitt mye natur allerede

— Vest-Agder har avgitt veldig mye natur til vannkraftutbygging allerede. Nå er vi i gang med en ny runde der kanskje de siste villmarksområdene Agder har igjen kan ofres. Derfor vil vi ta vare på den naturen fremfor å bidra til å etablere vindkraftverk, sier Pedersen.

Han mener villmarksbeltet fra Sirdal i vest og inn i Bygland kommune nå står i fare for å bli ødelagt og tapt for all framtid med vindkraftanleggene som er under planlegging.

Denne illustrasjonen viser en av de planlagte vindkraftanleggene i Agder, Kvinesheia Vindpark. SAE Vind ønsker å bygge et anlegg med inntil 26 vindmøller, som skal gi strøm til knappe 10.000 husstander, og fikk endelig konsesjon fra departementet i april. Foto: SAE Vind

Modernisere og effektivisere

— Både vann- og vindkraftutbygging, som begge er fornybare energikilder, krever inngrep i naturen. Hvilke energikilder mener dere i stedet bør satses på?

— Vi mener det er et betydelig potensial i å modernisere og effektivisere eldre kraftverk. Ellers er det mye å hente i energieffektivisering både i husholdningene og i næringslivet generelt. Som jeg sa innledningsvis strømmer Norge allerede over av kraft, og økende nedbørsmengder vil gi enda mer vannkraft uten at vi trenger å bygge ut, sier Pedersen.

- Klassisk naturvern

— Når Statkraft i går annonserte at de ikke ville bygge ut vindkraft i Midt-Norge, hang Zero og Bellona med hodet mens Naturvernforbundet jublet. Hvorfor?

— Vi er nok mer på det klassiske naturvernet og har et annet syn på behovet for å øke kraftproduksjon. Intensjonen vår med oppropet var å få fram at vi ikke trenger å ødelegge naturen vår. Bygges vindkraftverkene, mister vi de siste villmarksområdene, og det gjør oss fortvilet, sier Pedersen.

- Trist at de jubler

Marius Holm.jpg

I miljøorganisasjonen Zero ser man noe annerledes på saken.— Det er trist at de jubler over at overgangen fra fossilt til fornybar forsinkes. Norge bruker 180 TWh fossil energi som skal erstattes med fornybar energi. Det klarer vi ikke uten vindkraften, sier leder for Zero, Marius Holm.

Og selv om han ikke har sett nærmere på de konkrete vindkraftprosjektene i Agder, er han uenig i vindkraftprotesten.

- Stort behov i Nord-Europa

— Det er meningsløst å si at det ikke skal være en eneste vindmølle ekstra. Man kan like godt argumentere for at landegrensene er en strek på et kart, og da vil man se at behovet for fornybar energi i Nord-Europa er stort, mener Holm.

— Hva med naturinngrepene?

— Vi trenger ikke bygge ut hvert et nes, men tar vi de beste prosjektene og unngår de største naturinngrepene, har vi store valgmuligheter, sier Holm.

Endelig konsesjon

SAE Vind, som står bak et av vindkraftprosjektene i Agder, er godt kjent med motstanden mot planene.

— Vi fikk nylig endelig konsesjon til Kvinesheia vindpark, og vil nå vurdere videre hva som skal skje fra vår side. Utover det har jeg ingen kommentarer til oppropet, sier direktør for prosjektutvikling i SAE Vind, Knut A. Mollestad.