• KNEBLES: Kommuneoverlege Vegard Vige får ikke lenger bestemme hvilke utesteder som skal dempe støyen.

Politikerne overtar støyansvaret

Formannskapet vedtok i dag at kommuneoverlege Vegard Vige ikke lenger kan gi pålegg om støybegrensning i Kristiansand. Nå skal politikerne gjøre det selv.