• Kristian Sundtoft er død. Her er han avbildet midt i byen han elsket, Lillesand. Sundtoft var ordfører i Lillesand i to perioder. Han har også vært fylkesordfører i Aust-Agder.

Kristian Sundtoft er død

— Med Kristian går en av de største i Lillesand bort. Han var et unikt og enestående engasjert menneske, sier Lillesand-ordfører Arne Thomassen.