• RENSES: I dette bassenget havner mye av det aluminiumsholdige vannet som kommer fra sulfidsteindeponiet på Gaupemyr. Ved å tilføre lut har Agder OPS lykkes i å skille ut noe av aluminiumet før det havner i bekken og videre ut i Kaldfjellfjorden. FOTO: Erlend Olsbu

Krever full gransking av Kaldvell-forurensingen

Venstres Petter Toldnæs vil granske forurensingen av Kaldvellfjorden for å hindre at det samme skjer igjen. Agder OPS Vegselskap mener det er unødvendig.