MANDAL: – Jeg opplever disse beskyldningene som svært urettferdig og dypt sårende. De strider mot alt jeg står for, nemlig at demokratiet også skal gjelde internt der alle i gruppa, styret og medlemmene skal høres og det de sier skal vektlegges, sier Kimestad.

Hun har vært i bystyret i 20 år i år, og stått i mange stormer – ikke minst i perioden som ordfører.

— Det som nå bringes fram er likevel de verste beskyldningene som har rammet meg som person i løpet av alle disse årene, sier Kimestad.

Hun sier at hun ikke ønsker å kommentere verken episoder eller personer.– For det første vil jeg ikke synke så lavt at jeg vil angripe personer. De episodene det vises til blir uansett ord mot ord, og jeg føler meg hjelpesløs i disse angrepene. Da får oppfattelsen av disse stå for deres regning, sier hun.

Kan bli bedre

Kimestad er dog ikke i tvil om at kommunikasjonen kan bli enda bedre i Mandal Ap. — Ja, selvsagt. Når jeg hører at det er personer som opplever at de ikke får fram sine saker, så kan ting jo bli bedre. Men intensjonen min, og alle andre i Mandal Ap, er at alle skal høres, sier hun.

– Medlemmer føler at de blir trakassert av deg og andre. Blir de det?

– Aldri. Jeg har derimot vært engasjert i en rekke saker og ofte sagt folk i mot. Da kan det selvsagt være at det finnes de som ikke skiller sak og person i en slik setting, sier hun.

– Hva gjør disse beskyldningene med deg?

– Jeg aksepterer at det blåser i politikken, det er dens vesen. Men selv om jeg opplever påstandene som sterkt uverdige, vil jeg fortsette å jobbe for det jeg tror på – nemlig Aps politikk, sier Kimestad.

Kan være direkte

Inga Fjeldsgaard har vært på ferie denne uken, men avviser i e-post til Fædrelandsvennen samtlige påstander. – Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i noen form for utskjelling av personer. Men jeg vet veldig godt at jeg kan være direkte, og at det derfor kan oppleves som tøft, sier hun.

Heller ikke bystyrerepresentantene Kenneth Hjorth Rafaelsen eller Even Tronstad Sagebakken forstår påstandene om ukultur. - Det kan selvsagt være tydelige, direkte ordutvekslinger og debatterpå møter, men det går på sak, ikke person, sier Sagebakken.