• Motorisert ferdsel i utmark er per definisjon forbudt, men det kan i visse tilfelle gis dispensasjon. FOTO: Fotolia

"Alle" får dispensasjon i Agder

98 prosent av alle søknader om motorisert ferdsel i utmark innvilges.