Aps Berit Kittelsen til venstre var avventende til å gå videre med Vennesla-Ivelandsammenslåing, mens Sps Eivind Drivenes tok opp grensejusteringer. I midten Aps Liv Lauvsland Foto: Odd-Inge Rønning Uleberg

— I Iveland er det nok en underliggende tone om at vi helst fortsetter som nå, hvis vi greier å gi innbyggerne gode tilbud. Men samtidig må vi være i forkant. Vi må tenke ett skritt fram, sier ordfører i Iveland, Gro-Anita Mykjåland

Derfor har alle partiene i Iveland kommunestyre blitt enige om å be Vennesla bli med på en ekstra og dypere utredning om sammenslåing i etterkant av prosessen som går i Knutepunkt Sørlandet.

Avventende

Da brevet om dette kom på bordet til politikerne i Vennesla tirsdag, var tonen der mer avventende. Ordfører Torhild Bransdal (KrF) og varaordfører Berit Kittelsen (Ap) syntes innspillet fra Iveland er positivt.

— Vi må svare høflig at vi er interessert, men vi må vente med endelig avklaring til vi ser utredningene som nå foregår i Knutepunkt Sørlandet. Nå må vi ta en ting av gangen, sa Berit Kittelsen.

Bransdal sa at politisk og administrativ ledelse i Vennesla og Iveland i sine dialoger hadde blitt enige om at initiativet måtte komme fra Iveland. Hun delte Kittelsens syn med å avvente.

Fredag kommer regjeringens forslag til nye oppgaver for kommunene. 28. mai kommer utredningene fra Knutepunkt Sørlandet. Knutepunket ser både på storkommune rundt Kristiansand og en rekke alternativer med to og to kommuner.

Fellesmøte

— Det er naturlig med et felles formannskapsmøte mellom Iveland og Vennesla, og skal vi komme langt før sommerferien, bør det planlegges nå, sa rådmann Svein Skisland. Slik ble det.

På dette felles formannskapsmøtet tenker Vennesla-politikerne at de sammen med ivelendingene blir enige om hva som skal skje videre.

Sps Eivind Drivenes tok opp grensejustering. Hvis Vennesla og Iveland skal utredes, mener han det er naturlig at deler av Birkenes flyttes inn i kommunen. Han viste til Skjerkedalen som ligger mellom Vennesla og Iveland, men som er i Birkenes.