27.000 besøkte Sørlandssenteret

Det var stor interesse for det nye Sørlandssenteret på åpningsdagen.