• Villrein på sommerbeite. Det er bare i Norge i hele Europa vi har villreinflokker. De er sterkt truet av menneskelig aktivitet. FOTO: Privat

Villreinflokkene borte om femti år?

De unike villreinflokkene i Setesdalsheiene kan være borte om noen tiår hvis vi fortsetter med hyttebygging og inngrep i naturen.