• FOTO: Amund Hestsveen

Venter med sperrelinje

Den planlagte sperrelinja langs ulykkesstrekningen på Vesterveien lar vente på seg.