KRISTIANSAND: — Per i dag har vi ingen annen god løsning enn et sperrefelt som går lenger vestover, sier veisjef Johan Mjaaland i Statens vegvesen region Sør.

Alle er imidlertid enige om at noe må gjøres for å redusere ulykkene på strekningen.

En skilt- og oppmerkingssak er nå på høring hos politi og kommune, og får veivesenet støtte for forslaget som forventet, bestiller de oppmaling av linja hos en underentreprenør så raskt som mulig.

Den forventede effekten er at filskiftene vil komme 3-400 meter lenger frem, godt forbi avkjørselen til Statoilstasjonen. Dermed vil stasjonen miste en betydelig andel av kundemassen.

Kroken på døra?

Med opptrukken sperrelinje vil bilister som kommer i venstre felt måtte bryte loven for å fylle bensin. Politiet ilegger en bot på 3200,- kroner for å krysse ei sperrelinje.

Resultatet av sperring kan bli synkende inntekter for Statoil. De to stasjonene som ligger på hver sin side av veien, drives av det samme selskapet, og fjorårets overskudd var på snaue 700.000,- kroner, spilleinntekter medregnet. Men nå er også automatene vekk.

Dersom sperrelinja kommer, kan inntektene synke så drastisk at stasjonen i verste fall går konkurs.

Etter det fvn.no kjenner til, skal det ha innkommet et privat forslag til veivesenet om å flytte skiltene over veien lenger frem, så ikke avkjørselen til bensinstasjonen skal hindres for bilister i venstre fil.

Disse skiltene varsler nemlig oppsplitting av veien, med rv 456 mot Vågsbygd i venstre fil og E 39 mot Stavanger til høyre, dermed tvinges det frem en rask avgjørelse om filskifte, særlig for trafikanter som er ukjent på vegstrekningen.

TOMT VED PUMPENE : Statoil frykter sviktende inntekter ved sperrelinje. FOTO: AMUND HESTSVEEN

Statoil skeptisk

— Vi kjenner strekningen veldig godt, og vet at den er en utfordring. Vi ønsker å være med å redusere antall ulykker, sa pressetalsmann i Statoil, Knut Hilmar Hansen, til fvn.no for to uker siden.

I mellomtiden har veivesenet holdt et informasjonsmøte med Statoil.

— Statoil har i etterkant av dette møtet uttrykt skepsis til løsningen om heltrukken sperrelinje, sier veisjef Mjaaland til fvn.no.

Hansen ønsker ikke torsdag å kommentere den siste utviklingen i saken før han har satt seg bedre inn i den.

Ulykkesbelastet

Bare det siste året har det blitt registrert 8-10 ulykker av vesentlig størrelse i forbindelse med filskifte på Vesterveien.

I tillegg kommer et høyt antall uønskede hendelser, stygge oppbremsinger og andre farlige situasjoner der veien fra tunnelen løper sammen med gjennomgangstrafikken fra Kristiansand.

Rett rundt svingen fra tunnelen kommer skiltingen som forteller hvilken fil som går videre til Stavanger, og hvor man må ligge hvis man skal til Vågsbygd. I tillegg dukker Statoilstasjonen opp som et stopp-alternativ for bilister.

Ulykkene skjer ved disse filskiftene, og ofte kommer personbiler i blindsona til tyngre kjøretøyer. Da går det galt.

Videoovervåking

Vegvesenet ønsker i ukene som kommer å kartlegge trafikkmønsteret på Vesterveien, og har derfor flyttet på et overvåkingskamera.

— Vi registrerer også hastigheten her en periode, for å få full oversikt, sier veisjef Mjaaland.

— Vurderer dere en fysisk sperre mellom kjørefeltene, slik det er på E39 ved Rosseland?

— Det vil nok bli vanskelig i dette tilfellet, primært på grunn av snøbrøyting. All snøen skal brøytes til høyre og ned i grøfta, da vil slike sperringer være i veien, forklarer veisjefen.

NY POSISJON: Du kan se vegvesenets webkamera over Vesterveien her.