KRISTIANSAND: — Vi oppfordre kommunene og landets brannvesen til å sikre seg oversikt over det som finnes av båtopplag, sier Lars Haugerud i DSB til fvn.no.

Senioringeniøren hevder båthallene er potensielle brannbomber, og mener flere av lagrene skal klassifiseres som "særskilte brannobjekter" i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. Han frykter at flere lagerbygninger kan være tatt i bruk til vinterlagring av båter, uten at nødvendige risikovurderinger er gjort, slik det er krav om.

— Det er grunn til bekymring med tanke på de siste ukers hendelser. Det er enorme verdier som har gått tapt. Dersom byggene blir klassifisert som " særskilte brannobjekter", fordrer det at brannvesenet fører tilsyn. Slike tiltak kan hindre at lignende branner oppstår, sier Haugerud.

I løpet av fem uker har fritidsbåter for mer enn 100 millioner gått opp i røyk i såkalte båthotell.

1. desember: 70 båteiere opplevde at fartøyene deres ble forvandlet til aske i storbrannen ved Kongsgårdbukta i Kristiansand 1. desember i fjor. Verdier for omkring 100 millioner gikk tapt i brannen. Det gjelder bygningene, båtene og avbruddsforsikring for de involverte firmaene. Bygning var ikke godkjent som lager for fritidsbåter.

Nyttårsaften: En eldre trebåt, åtte cabincruisere og to skjærgårdsjeeper ble totalskadet i en brann i en lagerbygning på tomten til O.C. Axelsens gamle fabrikker på Drangeid i Flekkefjord. Både båtene som stod i vinteropplag, og bygningen ble totalskadet. Bygning var ikke godkjent som lager for fritidsbåter.

— I tillegg til at store materielle verdier kan gå tapt, er det også fare for personsikkerhet. I disse hallene står folk og pusser på båten sine, og vi kan også tenke at noen velger å overnatte her, sier Haugerud.

Bygningen var ikke godkjent som lager for fritidsbåter. Senioringeniøren mener det også bør være regler for oppbevaring av båter i slike lagre.

— Materialet båtene er laget av og drivstoffet de inneholder, gjør at brannen kan få en voldsom fart. Det bør være regler som pålegger eierne å tømme båtene for drivstoff, mener Haugerud.