• DØDSULYKKER: Sjefsingeniør Arild Nærum (t.v.) og distriktsveisjef Johan Mjaaland peker på midtdelere og holdningsskapende arbeid som viktige tiltak for å redusere antall dødsulykker. FOTO: Lars Hoen

- Halvparten av ulykkene kunne vært unngått

Dersom alle hadde kjørt rusfritt, etter fartsgrensen og med bilbelte, mener Statens vegvesen. I 2008 omkom 20 personer i trafikkulykker i Agder.