Magnus Stangeland: <br/>- Jeg har ikke noe ansvar

— Jeg var bare passasjer, sier tidligere stortingsrepresentant og president i Redningsselskapet, Magnus Stangeland.