STOPP EN HALV: Torbjørn Erik Langeland (H) viste til de mange hundre underskriftene motstanderne hadde levert ordføreren, og mente det var viktig å stoppe opp litt, og lytte til folk som bor på Lunde. Foto: Janne Birgitte Prestvold
VILLE UTSETTE: Bjørn Egeli (Ap, t.h.) fikk flertall for sitt forslag om å sende planen som innebærer blokkbebyggelse i opptil fem etasjer på Lunde, tilbake til utbyggerne. Dermed kunne de mange motstanderne av planen notere seg for en halv seier. T.v. partifell Paul Magne Lunde. Foto: Janne Birgitte Prestvold

SØGNE: — Vi føler for å sette på håndbrekket litt. Andre planer er i komminga, og vi mener det er viktig å stoppe opp for å se på helheten på Lunde, sa Torbjørn Erik Langeland (H), som først tok ordet da politikerne i plan- og miljøutvalget onsdag fikk planen for detaljregulering for deler av Lunde sentrum på bordet.

Utbygger Sørbuss AS vil bygge inntil 57 leiligheter fordelt på tre blokker, rive bensinstasjonen og ikke sette av lokaler til næring. Saken har skapt stort engasjement hos folk som bor på eller i nærheten av Lunde.

500 underskrifter

Mandag fikk ordfører Åse R. Severinsen overrakt nesten 500 underskrifter mot planene, men da politikerne onsdag skulle ta stilling til om saken skal legges ut til offentlig ettersyn, var det ingen av de protesterende som var møtt fram.

BLÅTT LYS: Bensinstasjonen "Tappen" på Lunde vil bli revet og erstattet med en boligblokk, om utbyggerne får det som de vil. Foto: Nicolay Prebensen

Bernt Ludvig Daland (Frp) ville ikke utsette saken, da han mente det var et poeng å få inn relevante innspill fra instanser som fylkesmann og veivesen.Den uttalelsen fikk Bjørn Egeli (Ap) til å replisere på følgende måte:

— Det er interessant at Daland plutselig er opptatt av hva fylkesmannen måtte mene, men da må han også være interessert i å følge det, sa Egeli, som gjorde det klart at hans parti vanskelig kunne støtte den foreliggende planen.

— Skal vi gå inn for denne planen, må den endres betydelig, fastslo Egeli.

Tomt på Tangvall

Han var spesielt uenig i utbyggers syn på at det ikke er marked for butikker i utbyggingsområdet.

— Med tanke på den store utbyggingen som etter hvert kommer på Kjellandsheia, er det merkelig at ikke det skal være noe næring i byggene, mente han.

Akkurat det var Tom Løchen fra Høyre uenig i:

— De sliter med å fylle butikklokalene i det nye torvbygget, og det ligger midt på Tangvall, framholdt Løchen.

Politikerne gav uttrykk for tvil om hvordan de best skulle håndtere planen, og fikk råd fra plansjef Dag Arntsen, om at de måtte være tydelige.

— Dere står fritt til å avvise planen og parkere forslaget fra utbygger. Men om dere sender den tilbake til regulanten, må dere være tydelige på hva dere ønsker at de skal endre på, sa han.

Høyre splittet

Etter en lang diskusjon, tilsynelatende uten å ha kommet nærmere en konklusjon, ba Bjørn Egeli (Ap) om en timeout for et gruppemøte. Dermed trakk representantene fra Ap, Venstre, KrF og deler av Høyre ut på gangen. Da de kom tilbake etter en god stund, la Egeli fram et utsettelsesforslag.

I forslaget ber politikerne om at utbyggeren vurderer en rekke forhold på nytt, blant annet økning av utearealer, flere parkeringsplasser, endret form og høyde på takene, samt se på muligheten for å inkludere noe næring i de planlagte byggene. Forslaget ble vedtatt med seks mot tre stemmer. Ap, V, KrF og to Høyre-representanter stemte for, mens Frp og Høyre-representant Tom Løchen stemte imot.