SØGNE: Det er politikerne i plan— og miljøutvalget som får den omstridte reguleringsplanen på bordet i onsdagens møte.

Forslaget fra utbyggeren, Sørbuss AS, innebærer at bensinstasjonen "Tappen" blir revet og erstattet av blokkbebyggelse på inntil fem etasjer.

I alt innebærer forslaget at det bygges 57 leiligheter i området som saksbehandleren i dag karakteriserer som "relativt slitent".

Protester fra beboerne

Planene har møtt kraftig motbør fra beboere i området, og på et folkemøte i februar fikk de fremmøtte politikerne på Heimklang klar beskjed om at høye blokker med flate tak var uønsket i nærområdet.

Spesielt kontroversielt oppleves det at forslaget bryter med dagens reguleringsplan på et vesentlig område: Det skal ikke være krav om næringsbygg i første etasje. Det vil bety en direkte svekkelse av Lunde som fremtidig sentrumsområde, samtidig som Tangvall vil styrke sin posisjon som sentrum i Søgne.

Til ettersyn

Om Søgne kommune i fremtiden skal ha ett eller to sentre, er det opp til politikerne å avgjøre.

Etter at politikerne har gitt sine signaler i onsdagens møte, skal planen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.