- Ta dialogen tidlig

At 13-åringen låser døren og nekter å snakke med mor eller far om sin nettbruk, er en kjent problemstilling.