• Faktura for 2015 og tildeling av faste plasser for kommunale småbåtplasser i Kristiansand er forsinket på grunn av omlegging til nytt dataprogram. FOTO: Arkiv

Faktura og tildeling av faste båtplasser i Kristiansand forsinket

Enkelte båtplassleiere har også fått feilaktig utsendt båtplassfaktura med dobbel moms på avfallsavgiften.