• Omtrent midt i bildet går en dal opp mot vest. Det er Driveneskleivane. Litt til høyre for den dalen skal knuseverket ligge i en tverrdal bak første hei. FOTO: ODD-INGE RØNNING ULEBERG

Hønsehaukens rike skal sprenges bort

Naturfotograf og naturmann Jan Thomassen kaller det en miljøskandale at fylkesmannen ikke har stoppet gigant-knuseverket på Drivenesheia.