MANDAL: – Jeg hadde blitt advart i forkant om forholdene i lokalpartiet, men jeg hadde aldri trodd tilstandene var slik, sier han.

Han mener at man ikke går ustraffet på møtene i Mandal Ap dersom man mener noe annet enn enkelte av veteranene i partiet.

— Jeg fikk klar beskjed om at man forventet ydmykhet fra nye medlemmer, sier han.

På et møte før valget i 2011 spurte han om hva som ville vært annerledes i Mandal om Ap hadde hatt makten og ordføreren.

— Det var ment som et innspill til en positiv debatt og bidrag til kommende valgperiode. Men i stedet ble jeg møtt av taushet, sier han.

Det hele toppet seg på et gruppemøte der det ble gitt klar beskjed fra Inga Fjeldsgaard om at det kun var bystyregruppa som skulle bedrive politikk.

– Da jeg i tillegg fikk beskjed om at protokollene fra gruppemøtene ikke burde gjøres tilgjengelig for medlemmene i partiet, fordi medlemmene bare ville bli forvirret, ble det hele nesten komisk, sier han.Verken Kimestad og Fjeldsgaard ønsker å kommentere dette, men viser til tilsvarene de hadde i lørdagens avis der de karakteriserer utspillene som dypt urettferdige.