• KILANEKRYSSET: Fra rundkjøringen på fylkesvei 405 var det planlagt å bygge ny bro over til Hunsøya. Nå tyder alt på at den løsningen skrinlegges. Utbygger og investor Tore Gustav Drivenes foreslår å utvide dagens bro og vei inn til det gamle papirfabrikkområdet. FOTO: Frode Lindblom

Vraker ny bro til Hunsøya

Utbygger Tore G. Drivenes ønsker ikke lenger ny bro fra dette krysset og over til Hunsøya. Han foreslår ny atkomst til næringsparken i tunnel på øya.