• FØRER VITNER: På dag tre i erstatningssaken er det Søgne kommune som fører vitner fra tiden Robert Liland var elev ved Tinntjønn skole i Søgne. Gro Hamre (t.v) er kommunens advokat, til høyre Liv Landaas, kommunalsjef oppvekst i Søgne. FOTO: Kjartan Bjelland

Skolen ble varslet om at Robert Liland skulle få bank

Trodde det var falsk alarm da det ikke skjedde. Dagen etter ble han rundjult i skolegården.