Driftsoperatøren Tokla får opprette asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere i lokalene til Hausvik Maritime. Det melder Lister24.

Opprinnelig skulle mottaket starte opp i januar i år i lokalene som til vanlig blir brukt til turistformål. Etter klager fra de åtte fastboende naboene i grenda Hausvik ble kommunens vedtak om å tillate bruksendring utsatt. Blant annet mente de at kommunen ikke i tilstrekkelig grad hadde undersøkt om Hausvik er ordentlig tilrettelagt for asylsøkere mellom 13 og 18 år.

Kan ikke påklages

Lister24 skriver at Fylkesmannen i saksdokumentet støtter opp om kommunens vurdering i at Hausvik Maritime i utgangspunktet ikke er ideelt for et asylmottak, men at disse ulempene må veies opp mot at dette er en helt ekstraordinær situasjon med akutt behov for mottaksplasser.

Nå som den endelige avgjørelsen er tatt, kan den ikke påklages. Vedtaket varer frem til 30. juni i år og gjelder for inntil 45 asylsøkere.