• Elbilene slipper å betale på gateparkering. Det er en av grunnene til at det kommunalt eide Kristiansand Parkeringsselskap opplever økonomiske problemer. Men parkeringsselskapet har også svikt i inntektene fra parkeringshuset ved Kilden. FOTO: Reidar Kollstad

Taper millioner på elbiler som parkerer gratis

Stadig flere elbiler bidrar til at parkeringsselskapets inntekter synker og at utgifter trolig må kuttes. Tillitsvalgt frykter at stillinger ryker hvis inntektene fortsetter å falle.