• TØFFE FORHOLD: Det er trangt på fylkesvei 1 på Sødalsiden, og nå etterlyses sykkelvei. Her er Roger Hansen med Hans Jørgen Gunvaldsen på slep på vei hjem på sykkel. De opplever ofte tøffe situasjoner, særlig med buss og vogntog. FOTO: Erling Slyngstad Hægeland

Venndølene krever sykkelvei til byen

Her kommer Roger Hansen tauende på Hans Jørgen Gunvaldsen opp Sødal-siden. Nå vil de og venndølene ha sykkelvei. Men kristiansanderne bestemmer.