• BOR LIKE VED: Maria Kielland Krag har tidligere bodd i hovedhuset, som brant i mars. Nå bor hun i et eget hus like bak, og er dermed en av de få fastboende i Ny-Hellesund. FOTO: Reidar Kollstad

Krag-boligen blir tvangssolgt

De fire Krag-søsknene blir ikke enige om salgsvilkårene for den brannskadde dikterboligen «Havbukta», og salget overtas nå av Kristiansand tingrett.